Willem van Oranje in brieven: De Opstand van 1572 (2022)

About the Publication

Marianne Eekhout, Ineke Huysman, Henk F. K. Van Nierop, Judith Pollmann, and Johan Visser (eds.), Willem van Oranje in brieven: De Opstand van 1572, Uitgeverij Waanders & De Kunst, 2022.

In dit boek kijken we mee over Oranjes schouder. Aan de hand van veertig brieven volgen we hem in 1572, een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis. Op 1 april in dat jaar nemen de Watergeuzen bij toeval Den Briel in. Terwijl in het westen en noorden steeds meer steden en gewesten zich (noodgedwongen) aansluiten bij zijn opstand, proberen in het oosten en zuiden Oranjes legers steun af te dwingen. De strijd die in april 1572 met verrassend succes begint, lijkt aan het einde van het jaar vrijwel hopeloos. De brieven, ingeleid door experts, laten zien hoe Oranje probeert Nederlanders voor zich te winnen en misstanden aan de kaak te stellen. De weg naar vrijheid en verdraagzaamheid blijkt weerbarstiger dan de prins had gehoopt.